Bandi Kanna

CEO

Dakshayini Kanna

Director

Visweshwara

VP Operations